Skip to content

Koszty opieki podlegające rozliczeniu podatku w Niemczech

Pflichtveranlagung to termin, którym określa się w Niemczech obowiązek złożenia deklaracji podatkowej. Powinność ta dotyczy również polskich podatników uzyskujących dochody za zachodnią granicą. W takiej sytuacji są oni zobowiązani do terminowego rozliczenia podatku w Niemczech, w odpowiednim dla swojego miejsca zamieszkania Finanzamcie. Warto jednak zaznaczyć, że niemiecki system fiskalny przewiduje szereg ulg, które mogą korzystnie wpłynąć na finalną wysokość należnego zwrotu. Wśród nich znajdują się m.in. odliczenia związane z kosztami opieki nad dziećmi.

Rozliczenie podatku z Niemiec – o czym należy pamiętać?

U naszych zachodnich sąsiadów, podobnie jak w Polsce, funkcjonuje ściśle ustalony termin składania zeznania podatkowego. W tym przypadku wszyscy podatnicy zobowiązani do rozliczenia podatku z Niemiec powinni dokonać tej formalności najpóźniej do dnia 31. lipca następnego roku. Niezbędnym dokumentem w tym celu jest tzw. Lohnsteuerbescheinigung, czyli niemiecka karta podatkowa, którą raz w roku wydaje pracodawca. W druku tym znajdują się informacje takie jak wysokość otrzymanego wynagrodzenia czy kwota odprowadzonego podatku. Sporządzoną deklarację podatkową należy złożyć we właściwym dla miejsca zamieszkania urzędzie wraz z zaświadczeniem UE/EOG, które zawiera informację o dochodach uzyskanych z Polski. W zeznaniu warto uwzględnić wszelkie przysługujące podatnikowi ulgi, ponieważ wysokość podatku określana jest w sposób indywidualny, a możliwe odliczenia podatkowe mogą korzystnie wpłynąć na jego końcową kwotę. Jedną z najważniejszych ulg podatkowych stanowią odliczenia z tytułu kosztów opieki nad dziećmi.

Koszty opieki nad dzieckiem a rozliczenie podatku z Niemiec

Niemieckie prawo podatkowe przewiduje wiele ulg, z których można skorzystać podczas rozliczania podatku z tego kraju. Jedną z podstawowych ulg podatkowych związanych z opieką nad dzieckiem stanowi Kinderbetreuungskosten. W jej ramach znajdują się koszty opieki nad dziećmi, które nie ukończyły 14 roku życia. Wówczas maksymalna kwota odliczenia wynosi 4 tysiące euro rocznie na każde dziecko. Zakres kosztów opieki w tym przypadku może uwzględniać m.in.:

  • opłaty za żłobek lub przedszkole,
  • koszty związane z zatrudnieniem opiekunki dla dzieci.

Wśród pozostałych podobnych ulg na dzieci można wymienić ponadto:

  • Kinderfreibetrag – podstawowa ulga na dzieci, która jest związania ze świadczeniem rodzinnym Kindergeld (jeśli rodzic dziecka nie pobiera świadczenia Kindergeld, wówczas może bez przeszkód skorzystać z ulgi podatkowej z tytułu Kinderfreibetrag);
  • Entlastungsbetrag – z tej ulgi może skorzystać rodzic samotnie wychowujący dziecko, któremu przysługuje świadczenie Kindergeld lub pełna ulga podatkowa z tytułu Kinderfreibetrag – w takiej sytuacji rodzic ma prawo w swoim zeznaniu podatkowym odliczyć dodatkowo również tzw. Entlastungsbetrag.

Kto może odliczyć koszty opieki nad dzieckiem?

Przesłanki o tym, kto może skorzystać ze wspomnianych ulg na dzieci, są uregulowane prawnie w Ustawie o podatku dochodowym. Precyzuje ona, że odliczenie jest możliwe, jeśli:

  • podatnik jest biologicznym rodzicem dziecka lub dziecko jest przybrane (nie można odliczać kosztów opieki nad np. pasierbem);
  • dziecko należy do gospodarstwa domowego podatnika (czyli jego zamieszkanie w gospodarstwie ma charakter stały);
  • dziecko nie ukończyło 14 roku życia (granica ta nie obowiązuje jedynie w przypadku dzieci ze stwierdzoną niepełnosprawnością, o ile ta niepełnosprawność wystąpiła przed ukończeniem przez dziecko 25 roku życia).

Jakich kosztów opieki nad dzieckiem w Niemczech nie można odliczyć?

Warto również zaznaczyć, że nie wszystkie koszty podlegają uldze podatkowej. Wyłączone są z niej koszty, które nie odnoszą się bezpośrednio do opieki nad dzieckiem i nie można ich potraktować jako wydatki specjalne w rozumieniu urzędu skarbowego. Wśród nich znajdują się koszty takie jak korepetycje, zajęcia sportowe i rekreacyjne czy wycieczki szkolne.

Published inFinanse

Be First to Comment

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

Strona korzysta z plików cookies, aby korzystać z naszego portalu zaakceptuj - politykę prywatności.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close