Skip to content

Pre-pack – na czym polega?

Restrukturyzacja? Likwidacja? A może jedno i drugie jednocześnie? Choć wydaje się to niemożliwe, rozwiązanie problemów finansowych firmy, jakim jest pre-pack, łączy w sobie cechy zarówno restrukturyzacji, jak i ogłoszenia upadłości.

Właściciele firm, którzy chcą doprowadzić do oddłużenia swojej firmy, a jednocześnie podejmują próby jej ratowania i kontynuacji działalności, mogą skorzystać z możliwości procedury pre-pack. Reguluje ją ustawa Prawo upadłościowe, a jej celem jest pozyskanie środków na spłatę zobowiązań poprzez sprzedaż firmy lub jej majątku.

Pre-pack, czyli przygotowana likwidacja

Wbrew pozorom, ogłoszenie upadłości, a właściwie złożenie wniosku o jej ogłoszenie, nie musi oznaczać końca działalności firmy. Likwidacji może bowiem zapobiec pre-pack. Formalnie przeprowadzenie tej procedury wymaga złożenia wniosku o zatwierdzenie warunków sprzedaży przedsiębiorstwa, jego zorganizowanej części lub majątku stanowiącego znaczną część firmy. Przygotowana likwidacja zakłada jednak, że sprzedane mogą zostać jedynie te składniki majątku, które nie zostały objęte zastawem rejestrowym.

Procedura przygotowanej likwidacji jest o tyle korzystna, że pozwala szybko zdobyć fundusze na spłatę wierzycieli, a przy tym daje możliwość zachowania przedsiębiorstwa dłużnika przynajmniej do czasu całkowitej likwidacji. Do momentu jej ogłoszenia, dłużnik może kontynuować rozpoczęte projekty biznesowe, a nawet rozpoczynać nowe, jest to więc sytuacja bardzo korzystna dla przedsiębiorcy. Umożliwia również szybkie przeprowadzenie likwidacji i, co ważne, brak konieczności informowania o niej opinii publicznej.

Wniosek o zatwierdzenie warunków sprzedaży

Sprzedaż składników majątku w ramach procedury pre-pack jest jednak obarczona wieloma formalnościami, które wynikają jednoznacznie z czynności wymaganych w postępowaniu upadłościowym. We wniosku o pre-pack obligatoryjnie muszą się znaleźć informacje o przedmiocie sprzedaży, jego cenie oraz nabywcy. Wniosek o pre-pack musi również zawierać opis i oszacowanie sprzedawanego składnika majątku, sporządzony przez biegłego; dowód na to, że nabywca wniósł już wadium (10% określonej we wniosku wartości sprzedaży), a także listę zabezpieczeń, które zostały nałożone na sprzedawany majątek.

Wniosek może zostać przyjęty przez sąd, ale nie musi. Zależy to w dużej mierze od ceny zaproponowanej we wniosku i jej stosunku do kwoty, jaką można by uzyskać z likwidacji majątku przeprowadzonej na zasadach ogólnych. Sąd wyrazi zgodę na zawarcie umowy sprzedaży jeżeli cena będzie zbliżona do szacunkowej kwoty przy standardowej likwidacji, w sytuacji, w której umożliwi to uratowanie przedsiębiorstwa przed zamknięciem lub przemawia za tym ważny interes publiczny. Trzeba bowiem podkreślić, że przygotowana likwidacja (pre-pack), nie może prowadzić do poszkodowania wierzycieli. Jeśli sąd stwierdzi, że tak może być, wyda postanowienie oddalające wniosek.

Pre-pack nie tylko dla przedsiębiorców

Procedura przygotowanej likwidacji jest dostępna nie tylko dla przedsiębiorców (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego), ale również konsumentów. W drugim przypadku trzeba jednak pamiętać, że sprzedaży ulega jedynie majątek o znacznej wartości, a więc ten, którego sprzedaż pozwoli zaspokoić znaczną spłatę wierzycieli. Ostatecznie dla wielu konsumentów oznacza to sprzedaż nieruchomości mieszkalnej, innej nieruchomości, np. działki rolnej lub budowlanej, albo drogiego auta.

Published inBiznes

Be First to Comment

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

Strona korzysta z plików cookies, aby korzystać z naszego portalu zaakceptuj - politykę prywatności.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close